13 January 2010

Crkva Svetog Nikole

Ulcinj je jedan od najstarijih primorskih gradova sa brojnim kulturno-istorijskim spomenicima, tvrđavama, crkvama i džamijama. Mnogi sakralni objekti su vjekovima mijenjali svoju namjenu u zavisnosti od […]