27 April 2010

Utjeha

Plaža Utjeha, uz magistralni put koji od Bara vodi ka Ulcinju, duga je 800 m i sastavljena od bijelih kamenih oblutaka. Za ovu plažu mnogi kažu […]