12 October 2009

Žanjice

Uvala Žanjic nalazi se na poluostrvu Luštica,  južno od naselja Rose,predstavlja jednu od glavnih izletničkih destinacija odakle se dalje obilaze ostrvo Mamula, nadaleko poznata Plava špilja […]