25 October 2013

Top 5 – Tvrđave

Crna Gora ima mnogo tvrđava koje su zaostavština iz različitih perioda njene istorije. Primorska oblast i oblast Skadarskog jezera su reoni đe najčešće možemo naići na fortifikacione objekte.
14 October 2009

Tvrđava Arza

U doba Marije Terezije, tzv. prvu liniju odbrane Boke činile su tri tvrđave : Mamula, Arza i sada hrvatska Prevlaka. Topovi postavljeni na prozore ovih utvrđenja […]