crkva svetih apostola petra i pavla

6 July 2010

Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla

Nalazi se na gradskom groblju u samom urbanom naselju Nikšića. Podignuta je u centru stare nekropole stećaka. Nema pouzdanih podataka o vremenu gradnje. Jasno se mogu […]