20 February 2010

Stoliv

Stoliv je dvojno naselje na sjeveroistočnoj strani poluostrva Vrmac, naspram Perasta. Gornji Stoliv smješten je u kestenovoj šumi na nadmorskoj visini od 200 do 240 metara. […]