Šasko jezero

2013-09-27T21:36:53+00:00November 25th, 2009|Montenegro, Lakes|